PRODI DIII GIZI SORONG

  • VISI & MISI

VISI

"MENGHASILKAN TENAGA AHLI MADYA GIZI YANG PROFESIONAL, BERDAYA GUNA DAN BERBUDAYA DI TAHUN 2019".

MISI

  1. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PROSES PEMBELAJARAN SECARA PROFESIONAL DAN BERMUTU.
  2. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG GIZI, PANGAN DAN KESEHATAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.
  3. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG GIZI, PANGAN DAN KESEHATAN BERDASAR PADA ISSUE SETEMPAT.
  4. MENINGKATKAN MUTU DAN MANAJEMEN SDM, SARANA DAN PRASARANA, SERTA TATA KERJA PROGRAM STUDI.
ALAMAT PRODI DIII GIZI

Jl. Basuki Rahmat Km.11, Kota Sorong, Papua Barat